Tävlingsinfo

SAUL FM år 2022 TÄVLINGSDIREKTIV

(Uppdaterad 3.8.2022 klo. 09.00)

Allmänt

Tävlingarna arrangeras i Pedersöre 11 – 14.8.2022, Pedersöre centralidrottsplan, Sursikgränd 18, 68910 Bennäs.

Tävlingarna börjar kl. 16.00 på torsdag, kl. 11.00 på fredag, kl. 9.00 på lördag och söndag. Information om tävlingen och tillställningen hittar du på FM tävlingarnas hemsida:

Parkering

Parkeringsplatser finns i nära anslutning till sportplanen, se områdeskarta. Det finns även parkeringsplatser med strömuttag, se områdeskarta.

Tävlingsregler

I tävlingen följs Suomen Aikuisurheiluliitto ry:s regler:

SAUL-FM-friidrotts-tävlingsregler (uppdaterad 1/2021)

Tävlingskansli

Tävlingskansliet finns i Sportis idrottshall (bredvid sportplanen), Sursikgränd 25, 68910 Bennäs. Tävlingskansliets placering hittar du på områdeskartan.

Tävlingskansliets öppettider 
Torsdag 11.813.00 – 21.00
Fredag 12.88.00 – 21.00
Lördag 13.87.00 – 20.00
Söndag 14.87.00 – 18.00

Tävlingskansliets tjänster:

  • Utdelning av tävlingsmaterial
  • Bekräftning
  • Protester
  • Infopunkt

Förfrågningar tel. nr. 044-946 6102

Bekräftning

Bekräftningen görs skriftligen på anslagstavlan i tävlingskansliet senast nittio (90) minuter före grens början. Bekräftningen är obligatorisk. Bekräftningen kan göras av idrottaren eller hens ombud.

Annullering av en bekräftelse bör göras i god tid senast 90 minuter innan grenen börjar.

Granskning av redskap

Det är tillåtet att använda egna redskap. Granskningen av redskap sker i förrådet under läktaren, bredvid servicehuset, se områdeskarta. Redskapen bör lämnas in för granskning senast två timmar innan grenen börjar. Redskapen ges tillbaka åt idrottaren vid tävlingsplatsen efter att grenen avslutats.

Alla granskade och godkända redskap får användas av samtliga deltagare i grenen. Alla redskap förs ut till tävlingsplatsen av arrangören.

Granskning av redskapÖppettider
Torsdag 11.813.00 – 20.00
Fredag 12.88.00 – 20.00
Lördag 13.87.00 – 19.00
Söndag 14.87.00 – 17.00

Vistelse inne på sportplan

All vistelse inne på sportplanen är strängt förbjudet för publik, tränare, ledare samt idrottare som inte utför någon tävlingsprestation.

Uppvärmningsområde

Uppvärmningen sker i LKI Arena (bollhallen) och på grönområdet som ligger bredvid sportplanen, se områdeskarta. I bollhalllen finns häckar och en vätskestation. Uppvärmning är inte möjlig på centralidrottsplan p.g.a. utrymmesskäl.

Omklädningsrum, dusch, vilorum och toalett

Omklädningsrummen och dusch finns i Sportis idrottshall (bredvid sportplanen).

Lämna inte värdeföremål i omklädningsrummen (arrangören ansvarar inte för försvunna föremål).

Toaletter finns i servicehuset vid sportplanen, i Sportis idrottshall (bredvid sportplanen).

Upphittade saker kan mot beskrivning hämtas från tävlingskansliet under tävlingen.

Upprop (Calling)

Uppropet (Callingen) sker i tältet som är placerad vid södra ändan av upploppet (bredvid starten för 100 m) OBS! Upprop även för grenar på kastplanen. I löpgrenar sker uppropet 20 minuter före grenen inleds och i fältgrenar 30 minuter före grenen inleds. I stav sker uppropet undantagsvis 1 timme före grenen inleds.

Vid uppropet finns en anslagstavla med heatindelningar samt prestationsföljden i fältgrenar. I löpningar med flera heat förs två heat åt gången in på sportplanen.

Förflyttningen till prestationsplatsen sker i samlad trupp.

OBS! Idrottare som deltar i två grenar samma dag och p.g.a. tidsbrist inte hinner till uppropet för den andra grenen bör meddela om detta i samband med uppropet för den första grenen.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker enligt tidsschemat för prisutdelningar. Uppsamlingen för prisutdelningen sker tio (10) minuter före prisutdelningen vid uppsamlingsplatsen för prisutdelningar. Uppsamlingsplatsen är placerad bakom servicehuset, se karta över sportplanen. Priser delas ut till de tre bästa i varje gren.  Samling vid uppsamlingsplatsen senast 10 minuter före given tid. Ifall du uteblir kan vi i och med det pressade tidsschemat inte vänta utan medaljen kan senare hämtas från uppsamlingsplatsen. Var vänlig sök dig till den stol som är utmärkt med din gren och placering!  Vid given tid tågar alla pristagare efter prisutdelarna och ställer sig på led vid sidan av prispallen.  Prisutdelningen sker utan handskakning och efter premieringen förflyttar sig pristagarna på led till andra sidan av prispallen. När alla fått sina medaljer tågar pristagarna tillbaka till uppsamlingsplatsen.

Kvalificering i löpgrenar

Pedersöre centralidrottsplan har 8 banor.

Ifall försöken uteblir löps finalen på den utsatta tiden för final i tidsschemat.

Kvalificering till final på 100 m

LöpareHeatTill final
9 – 162 försöksheatDe 3 bästa från båda försöksheaten 2 på basen av tid.
17 – 243 försöksheatDe 2 bästa från försöksheaten 2 på basen av tid

Alla häcklopp och löpsträckor från 200 m och längre löps som direkta finaler. I samma finalheat kan det finnas deltagare från olika åldersklasser.

Höjd och stav

Inledningshöjden samt avståndet för stavställningarna bör meddelas till sekreteraren på tävlingsplatsen.

Ribbhöjningen i höjd är med 3 cm:s mellanrum (kontrollhöjd 100 cm uppåt eller neråt, 97 – 100 – 103, i stav är ribbhöjningen med 10 cm:s mellanrum (kontrollhöjd 200 cm 190 – 200 – 210).

Övriga fältgrenar

Varje tävlande har tre försök, varefter de åtta tävlande med de bästa resultaten får ytterligare tre försök. Ifall idrottarna önskar så omvänds ordning enligt rankingen efter de tre första försöken. Ifall det i grenen är åtta deltagare eller färre fortsätter alla till de tre sista omgångarna.

Skor

I tävlingen följs World Athletics regler gällande skosulans tjocklek. Mer info hittar du här: https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2022/01/Uudet-saannot-2022-lopullinen.pdf

Lånestavar

Arrangören erbjuder inga lånestavar.

Tävlingsdräkt

Enligt mästerskapsreglerna bör idrottaren använda föreningens officiella föreningströja.

Tävlingsnumror

Tävlingsnumrorna delas ut med övrigt tävlingsmaterial. Tävlingsnumrorna fästs på bröstet och ryggen. I hoppgrenar räcker det med ett tävlingsnummer som fästs endera på bröstet eller ryggen. Tävlingsnumrorna får inte vikas. Tävlingsnummer bör fästas innan man kommer till uppropet. Vid uppropet granskas tävlingsnummer. Utan tävlingsnummer får man inte tävla.

Första hjälp

Första hjälp gruppen och en läkare dejourerar under hela tävlingen på sportplanen. Första hjälpstationen är placerad i ett omklädningsrum vid sportplanens servicehus. Ispåsar finns vid varje prestationsplats.

Dopingtest

Ifall det utförs dopingtest förs idrottaren till testutrymmet.

Protester

Protester bör lämnas skriftligen in till tävlingskansliet senast 30 minuter efter att de officiella resultaten publicerats på anslagstavlan. Protest gällande konkurrents deltagande rätt bör göras innan tävlingen inleds. Protestavgiften är 20 €. Blanketter fås från tävlingskansliet.

Resultatservice

Den officiella anslagstavlan är placerad bakom servicehuset. På den sätts de officiella resultaten upp. Bredvid uppropstältet finns även en anslagstavla där heatindelningar sätts upp. I tävlingen används live-resultatservice, länk till live-resultatservicen hittas på tävlingarnas hemsida.

Hälsotillstånd och ansvar

Idrottarens hälsotillstånd bör enligt hens eget omdöme vara god. Idrottaren bär själv fullständigt ansvar för eventuella olyckor, skador och för sina egna ägodelar.

P.g.a coronarisken förutsätts att idrottaren deltar helt frisk utan förkylningssymptom.

Matservering

Matservering är i Sursik skolas matsal, se områdeskarta. Matbiljetter säljs i kisoken vid sportplanen. Matserveringen är öppen enligt följande:

Fredag kl. 11-17

Lördag kl. 11-16

Söndag kl. 11-16

Meny:

Fredag : Skinkfrestelse sallad kokta grönsaker
Lördag : Kycklingfrestelse sallad kokta grönsaker
Söndag:  Köttsoppa mjukt bröd och plättar med sylt

Kiosk

Kiosken finns i servicehuset vid sportplanen.

Media

Medias arbetsutrymme finns på läktaren.

Organisationskommitténs ordförande

Christer Aspfors, 050 336 8749, e-post: christer.aspfors@multi.fi

Tävlingsledare

Johan Storbjörk, 050 563 2629, e-post: johan.storbjork@multi.fi

Kansliansvarig

Lars Byström, 050 079 6554, e-post: lars.bystrom@multi.fi

Resultatservice ansvarig

Sune Lind, 040 864 9575, e-post: sunelind54@gmail.com

Formulärets överkant