SUOMEN AIKUISURHEILULIITON (SAUL)
VETERAN-FM I FRIIDROTT 11- 14.8.2022
Pedersöre idrottscentrum, Sursikvägen 18, Bennäs


DAGSPROGAM

Torsdag 11.8.2022 kl. 16.20  H/D 70+ grenar

H70+  80mh, 200m, 10 000m, diskus, spjut, tresteg, stav

D70+  80mh, 200m, 10 000m, diskus, spjut, tresteg, stav

D(D60-65)80mh


Fredag 12.8.2022 kl. 11.00


Herrar: 100 m, 3000 m hinder (H30-M55), 2000 m hinder (H60+), 10000 m gång (H30-H45), 5000 m gång (H50+), höjd, slägga

Damer: 100 m, 3000 m hinder (D30), 2000 m hinder (D35+), 5000 m gång (N30-55), 3000 m gång (N60+), höjd, slägga


Lördag 13.8.2022 kl. 9.20


Herrar: 200 m (H30-65), 800 m, 5000 m, 400 mh (H30-55), 300 mh (H60-H75), 200 mh (H80+), stav (H60-H65), längd, spjut (H30-H65), kula (H30-H55), viktkastning

Damer: 200 m (D30-D65), 800 m, 5000 m, 400 mh (D30-45), 300mh (D50-65), 200 mh (D70+), stav (D30-D65), längd, spjut (D30-D65), viktkastning

Söndag 14.8.2022 kl. 9.00


Herrar: 400 m, 1500 m, 10000 m (H30-65), 110 mh (H30-H45), 100 mh (H50-H65) stav (H30-H55), tresteg (H30-H65), kula (H60+), diskus (H30-H65)

Damer: 400 m, 1500 m, 10000 m (D30-D65), 100 mh (D30-D35), 80 mh (D40-D55), tresteg (D30-D65), kula, diskus (D30-D65)

ANMÄLAN OCH DELTAGARRÄTT

Deltagarrätt: Idrottarens skall tillhöra en förening som är medlem i SAUL eller personmedlem i SAUL.

I anmälningen skall idrottarens namn, födelsetid, förening, åldersklass och grenar uppges.

I löpningar 100/200/400m, 80/100 ja 110m häck bör resultat för 2021 eller 2022 uppges för uppgörande av heatindelningar.

Anmälningarna görs vid anmälningslänken som öppnas i juni.

Anmälningarna bör göras senast 1.8.2022 kl. 24.00.

TÄVLINGSAVGIFT

Registreringsavgift 5€ / deltagare + grenspecifik anmälningsavgift 15 € / gren / deltagare.

Anmälningsavgifter returneras ej. Inga efteranmälningar godkänns.

Tävlingskansli

Tävlingskansli finns i Sportis idrottshall (Sursiksvägen  41, 68910 Bennäs)

Tävlingskansliet är öppet:

  • Torsdag 11.8. kl. 13-21
  • Fredag 12.8. kl. 8–21
  • Lördag 13.8. kl. 7–20
  • Söndag 14.8. kl. 7-18

DELTAGARBEKRÄFTELSE


Deltagaren bör bekräfta sitt deltagande senast 90 minuter innan gren börjar. I nödfall kan bekräftelsen ske på tävlingskansliet telefonnummer:0500 796544

TILLÄGGSUPPGIFTER OCH FÖRFRÅGNINGAR

Vid tävlingarna följs SAUL:s tävlingsregler för friidrott samt de internationella regler som man hänvisar till där. Idrottarna deltar på egen risk.

IK Falken

Tävlingsledare: Johan Storbjörk, 050 563 2629, e-post: johan.storbjork@multi.fi

Organsiationskommitténs ordförande: Christer Aspfors, 050 336 8749, e-post: christer.aspfors@multi.fi