Bekräftning

Bekräftningen görs skriftligen på anslagstavlan i tävlingskansliet senast nittio (90) minuter före grens början. Bekräftningen är obligatorisk. Bekräftningen kan göras av idrottaren eller hens ombud.

Annullering av en bekräftelse bör göras i god tid senast 90 minuter innan grenen börjar.

Förfrågningar tel. nr. 044-946 6102