Representanter för media kan vid behov använda idrottshallen Sportis´ utrymmen – mera info från tävlingskansliet.

Fotografer som rör sig på innerplan bör använda egna press/foto-västar.

Mediarepresentanter och fotografer bör anmäla sig på förhand på adressen
 christer.aspfors@multi.fi